(Трет дел) Руска професорка открива што се крие зад „Глобалното образование“

(Трет дел)

На корпорациите не им треба персонал кој има карактер туку луѓе компјутери. На наставникот му се забранува да применува настава како порано, да влијае на процесот на формирање идентитет, наставникот мора да биде дел од системот.

Најлошата работа е што ова се воведува во раното детство, сега имаме дури и претшколско образование кое се смета како чекор кон континуирано образование. Тоа сега не е воспитување туку претшколско образование, а меѓу образованието и формирањето личност (воспитувањето) има значителна разлика.

И во 2012 година развивме стандарди на претшколско воспитување, според кои детето има активна улога во изборот на содржината на своето образование. Претшколското образование е за децата од три месеци до седум години! Тоа значи дека детето од три месеци има активна улога во изборот на содржината на своето образование, тоа е напишано во стандардот.

„Образование за сè“ е програмата што ја разви Милер во доцните 1970-ти години и ја спроведува УНЕСКО.

Всушност УНЕСКО е структура со окултно значење и знаење. Знае сè што тие работат. Многу претставници со средно ниво на знаење и знаење кое е наменето за нивните цели се маскирани под „Глобално образование“.

Тоа е политика на сегрегација, под маската на глобализацијата, комерцијализацијата на човештвото кое нагло паѓа под нивото на развиеност и над кое се применува техниката на намалувањето на бројот на население.

Доктор Олга Четверикова е доцент на катедрата по историја и политика на Европа и Америка во MGIMO Русија.

Линкови од првиот и вториот дел:

Scroll to Top