Овошјето и зеленчукот ги прогласи за неодобрени лекови

Американската агенција за храна и лекови (ФДА) објави дека пропишувањето на здравото овошје и зеленчук како средство со кое би се спречило дебелеењето или лекувањето болести е службено илегално.

ФДА објави дека чинот на пропишување на овошјето и зеленчукот за лекување на дебелината е поврзан со пропишувањето на неовластеното лекување, кое во моментот е нелегално во САД.

Сепак, многумина сметаат дека чистата органска храна од чистата земја е повеќе од храна. Таа е лек. Луѓето и лекарите тоа го знаат, а токму поради тоа ја пропишуваат здравата храна за своите пациенти.

Њујорк е американски град кој службено признал дека овошјето и зеленчукот имаат улога во превенција на хроничните дегенеративни болести, идеја за која ФДА изјавила дека всушност претставува заблуда.

Според ФДА, не може овошјето, природните додатоци, прехраната или суперхраната, која има каква било можност, да спречат, лекуваат и да излекуваат каква било болест.

Според моментните ФДА-прописи, градот Њујорк е виновен за промовирање неодредени лекови, кои всушност претставуваат само овошје и зеленчук.